Huisregels – Apotheek MCH Lijnbaan – Den Haag

Apotheek MCH Lijnbaan

Lijnbaan 32 2512 VA Den Haag Tel:070-3887674 Fax:070-3885178

Huisregels

Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen met als  doel een veilige en prettige omgeving te creëren voor cliënten, bezoekers en medewerkers.

Aansprakelijkheid
Voor verlies of diefstal kan de apotheek niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten. Laat ook geen kostbare eigendommen onbeheerd in uw auto of bij uw fiets achter.

Agressie, geweld en intimidatie
Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in onze apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Honden
Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.

Privacy en foto- of filmopnamen
Respecteer de privacy van andere cliënten en medewerkers. U mag foto’s of filmopnames voor privégebruik of om te delen via (sociale) media alleen maken als de personen die in beeld zijn hiervoor van tevoren toestemming hebben gegeven.

Roken
Roken in onze apotheek is verboden. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

Hoffelijkheid
In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd.